NAUJAUSI DIENORAŠČIO ĮRAŠAI

Pradėjus analizuoti moterų verslumo Lietuvoje temą, teko susidurti su ne viena stereotipine nuomone, kad užsiiminėjame feministine veikla arba kad pačios skatiname diskriminaciją vyrų atžvilgiu. Nors ir stengėmės nesivelti į lyčių lygybės temą, kalbėdamos apie moterų verslumą, vis dėlto iš analizės šio klausimo negalėjome išbraukti. Pagal lyčių lygybės indeksą Lietuvoje moterys yra pilnavertiškai įsitraukusios į darbo rinką ir šie rodikliai net gerokai viršija ES vidurkį! Taigi, gal ne visos moterys nori būti tik „mamkos ir pupytės“ ?! Lietuvoje pagrindinės menko moterų verslumo problemos nėra susijusios su norais, stereotipais ar neveiklumu, o su žinių, gerosios praktikos bei verslo kontaktų trūkumu. Svarbus dėmesys ir tikslingai nukreipti veiksmai, kurie padrąsintų moteris imtis savo verslo. Kaip rodo daugelis gerosios praktikos pavyzdžių, sėkminga verslininkė turi ir sėkmingą šeimą, taigi, pasirinkimų yra šiek tiek daugiau negu tik „mamka ar pupytė“, kai kalbame apie moterų savirealizaciją visuomenėje.

Naujienos

2014 m. balandžio 9 dieną kandidatai į Lietuvos Respublikos Prezidentus pasirašė deklaraciją dėl sąžiningų ir garbingų rinkimų, kurią inicijavo ir parengė „Baltosios pirštinės".

Deklaraciją pasirašęs kandidatas į Prezidentus įsipareigoja asmeniškai siekti, kad Prezidento rinkimai būtų skaidrūs visos rinkimų politinės kampanijos metu - tiek finansuojant rinkimus, tiek agitacijos, balsavimo, balsų skaičiavimo metu. 

Deklaracija buvo pasirašyta viešai. Viešas moralinis kiekvieno kandidato į Prezidentus įsipareigojimas prisideda siekiant skaidrių ir sąžiningų rinkimų. Kandidatui įsipareigojimų nesilaikant, apie tai viešinsime įvairiais kanalais, taip netiesiogiai informuodami rinkimo teisę turinčius asmenis apie kandidato elgesį, moralę.

Tai tik vienas iš daugelio žingsnių, kurių iniciatyva „Baltosios pirštinės" imasi skaidrumui Lietuvos Respublikos Prezidento ir Europos Parlamento rinkimuose užtikrinti. 

2014 balandžio 11

FACEBOOK SRAUTAS